#KampanjaNaDar: Opšte dobro zajednice pitanje je svih nas!

0
1388

Prema Republičkom Zavodu za statistiku u Srbiji posluje blizu 1.200 socijalnih preduzeća, od čega najviše zadruga (65,6%) i udruženja građana (23,7%). U socijalnim preduzećima zaposleno je oko 10 hiljada lica, a angažuju i oko 20 hiljada volontera. Skoro 17% zaposlenih u sektoru socijalnih preduzeća su lica iz ugroženih grupa.

Kroz društveno ili socijalno preduzetništvo na inovativan i kreativan način rešavaju se različiti ekonomski, obrazovni, zdravstveni i ekološki problemi u zajednici kroz rad zaposlenih – udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela. Društveni biznis posluje s idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju. Iz tog razloga, socijalna preduzeća pored značaja koji imaju za razvoj privrede Srbije, imaju izuzetno važnu društvenu ulogu u rešavanju socijalnih pitanja i veliki uticaj na društvo u celini. Kao takva, ona se suočavaju i sa najizazovnijim problemima našeg vremena. Pored toga, značaj ovakvih preduzeća i udruženja se, pre svega, ogleda i kroz zapošljavanje osoba koje spadaju u ranjive grupe i njihovo uključivanje u zajednicu (starija populacija, manjine, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja i trgovine ljudima, itd.), kao i rešavanjem društvenog ili ekološkog problema na neuobičajen i inovativan način.

“Socijalna preduzeća kroz različite ekonomske aktivnosti, uvažavajući sve tržišne uslove i potrebe za rastom i razvojem, generišu ekonomske aktivnosti svojih saradnika, partnera, dobavljača, zapošljavaju ljude iz socijalno ugroženih kategorija, i reinvestiraju svoj profit ili deo svog profita u razvoj socio-ekonomske aktivnosti što će dovesti do boljitka šireg društvenog soja. Imajući u vidu nedostatak kapitalnih sredstava za ulaganje, udruživanje resursa, znanja i iskustva od ključne je važnosti za pokretanja socijalnih preduzeća koja mogu dati veliki doprinos u rešavanju najrazličitijih društvenih problema”, rekao je Igor Kojčić, predsednik Upravnog odbora socijalnog preduzeća Agro Iris.

Milosav Milinković, direktor i glavni i odgovorni urednik magazina Liceulice, naglasio je da ako uzmemo u obzir činjenicu da je u razvijenim zemljama godišnji promet u socijalnom preduzetništvu iskazuje u milionima evra, jasno je da ovde leži veoma značajan ekonomski potencijal za razvoj privrede jednog društva. “Za zdrav i održiv razvoj društva bitan je model raspodele koji afirmiše socijalno preduzetništvo ili tzv. “bolja ekonomija”, a koji je u suprotnosti sa trenutno dominantnim modelom u kom bogati postanu još bogatiji, a siromašni još siromašniji”, ocenio je Milinković.

Radmila Ivetić, predsednica udruženja Banka hrane Beograd, istakla je da su socijalna preduzeća veoma važna za razvoj privrede Srbije zato što dopunjavaju i “odrađuju” deo posla države koja nije sistemski rešila mnoga pitanja u društvu i nema dovoljno kapaciteta (kako finansijskih, tako i ljudskih odnosno kreativnih resursa). “Socijalna preduzeća i udruženja su bliža ‘terenu’, realnosti i stoga mogu da doprinesu efikasnijem rešavanju problema odnosno razvoju društva, zahtevajući od države neophodne promene – ekonomske, socijalne – sa odgavarajućim pravnim/zakonskim okvirima”, dodala je Ivetić.

Sanida Klarić, osnivač socijalnog preduzeća Bio Idea, smatra da su socijalna preduzeća održiva, kao i da će za nekoliko godina ona biti važan faktor u srpskoj ekonomiji kako sa svojim proizvodima, tako i sa rešavanjem bitnih društvenih problema što doprinosi bezbednosti i boljem životu za sve građane.

Kako bi dala svoj doprinos zajednici i razvoju socijalnog preduzetništva, povodom 5. rođendana, Marketing mreža pokrenula je društveno odgovornu akciju #KampanjaNaDar, a koju je podržalo i aktivno se uključilo čak 17 kreativnih, PR i digitalnih agencija u Srbiji.

Agencije koje su se uključile u akciju #KampanjaNaDar su McCann Beograd, Orange Studio, Fullhouse Ogilvy, Popular, SuperDot, New Media Team, Smart Vision, Havas Adriatic, Mullen Lowe&Friends, Degordian, Fusion Communications, April Studio, Web Media Agency, Rod & Rope, Idea+ Communications, LUNA\TBWA i Komunikacijski laboratorij.

One će donirati kampanje socijalnim preduzećima Koba Yagi, Eco Beg, Bioidea, DajDaj, Mamin san, Agro Iris, Lice Ulice, udruženjima WWOOF Srbija, Živimo zajedno, Šansa za roditeljstvo, Banka hrane, Nepraktična žena, HAE Srbija, Udruženju za podršku razvoja dece i omladine ANA, Gradskoj organizaciji slepih Beograda, Društvu matematičara Srbije, kao i Univerzitetskoj dečijoj klinci u Tiršovoj.

Agencija za integrisane komunikacije Executive Group, kao kreativni partner, osmislila je akciju #KampanjaNaDar i dala podršku u njenoj realizaciji, dok je OOH partner akcije kompanija DPC Group. Arena Sport TV je medijski partner akcije.

Ukupna ocena 3.00 od 5

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Ovde unesite ime

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.