DHL – Uvoz

Napravljena su dva postera za promociju usluge uvoza kompanije DHL Posteri simbolizuju jednostavnost i lakoću uvoza uz pomoć usluga koje pruža DHL kompanija. Na prvom...

ISTAKNUTE OBJAVE